WistUdata | Gemeente Utrecht

opkomstpercentage Europees Parlement

Aantal uitgebrachte stemmen, per 100 van het totaal aantal stemgerechtigden, Europese Parlementsverkiezingen