WistUdata | Gemeente Utrecht

% VVD

Aantal stemmen uitgebracht op de verkiezingslijst van het VVD, per 100 uitgebrachte geldige stemmen, Provinciale Statenverkiezingen