WistUdata | Gemeente Utrecht

% PVV (Partij voor de Vrijheid)

Aantal stemmen uitgebracht op de verkiezingslijst van PVV (Partij voor de Vrijhied), per 100 uitgebrachte geldige stemmen, Provinciale Statenverkiezingen