WistUdata | Gemeente Utrecht

% Mooi Utrecht

Aantal stemmen uitgebracht op de verkiezingslijst van MU, per 100 uitgebrachte geldige stemmen, Provinciale Statenverkiezingen