WistUdata | Gemeente Utrecht

% Leefbaar Provincie Utrecht

Aantal stemmen uitgebracht op de verkiezingslijst van de LPU (Leefbaar Provincie Utrecht), per 100 uitgebrachte geldige stemmen, Provinciale Statenverkiezingen