WistUdata | Gemeente Utrecht

% Lijst Pim Fortuyn

Aantal stemmen uitgebracht op de verkiezingslijst van de LPF, per 100 uitgebrachte geldige stemmen, Provinciale Statenverkiezingen