WistUdata | Gemeente Utrecht

% De Groenen

Aantal stemmen uitgebracht op de verkiezingslijst van DeGro, per 100 uitgebrachte geldige stemmen, Provinciale Statenverkiezingen