WistUdata | Gemeente Utrecht

Lijst Pim Fortuyn

Aantal stemmen uitgebracht op de verkiezingslijst van de Lijst Pim Fortuyn (LPF), Provinciale Statenverkiezingen