WistUdata | Gemeente Utrecht

% verantwoordelijk voor buurt

Aantal respondenten dat aangeeft zich verantwoordelijk te voelen voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Voelt u zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt? Leefbaarheid betekent dat het fijn is om in uw buurt te wonen. (ja) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.