WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat iets gedaan heeft om beleid, plannen of activiteiten van de gemeente te beïnvloeden

Aantal respondenten dat iets gedaan heeft om beleid, plannen of activiteiten van de gemeente te be‹nvloeden, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Heeft u de afgelopen 12 maanden iets gedaan om het beleid, de plannen of activiteiten van de gemeente te beïnvloeden? In de jaren 2013-2016 is het percentage gebaseerd op respondenten met antwoord (ja). Vanaf 2017 is het percentage gebaseerd op respondenten met ten minste een van de volgende antwoordcategorieën: - een klacht of zienswijze indienen - deelname aan een bewonersgroep - contact met de wijkraad - contact met een raadslid of (wijk)wethouder - naar een (raads)informatiebijeenkomst van de gemeente - deelname aan een stadsgesprek of -debat - deelname aan een participatietraject (van gemeente met inwoners) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.