WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat helpt bij een sportvereniging

Aantal respondenten dat al helpt bij een sportvereniging in de buurt, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Welke van de volgende activiteiten doet u al of zou u willen doen voor uw buurt? - helpen bij een sportvereniging Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.