WistUdata | Gemeente Utrecht

totaal vestigers niet-Nederlandse herkomst

Aantal vestigers van niet-Nederlandse herkomst uit een andere gemeente of land (in het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)