WistUdata | Gemeente Utrecht

totaal vertrekkers niet-Nederlandse herkomst

Totaal aantal vertrekkers van niet-Nederlands herkomst naar een andere gemeente of land (in het betreffende jaar) (voor uitleg over herkomst zie achtergrondinformatie)