WistUdata | Gemeente Utrecht

Bevolking vrouwen 0- 4

Aantal 0 t/m 4 jarige vrouwen (op 1 januari van het betreffende jaar)