WistUdata | Gemeente Utrecht

Bevolking 95+

Aantal 95-plussers (op 1 januari van het betreffende jaar)