WistUdata | Gemeente Utrecht

Bevolking 90-94

Aantal 90 t/m 94 jarigen (op 1 januari van het betreffende jaar)