WistUdata | Gemeente Utrecht

Bevolking 85-89

Aantal 85 t/m 89 jarigen (op 1 januari van het betreffende jaar)