WistUdata | Gemeente Utrecht

Bevolking 80-84

Aantal 80 t/m 84 jarigen (op 1 januari van het betreffende jaar)