WistUdata | Gemeente Utrecht

Bevolking 75-79

Aantal 75 t/m 79 jarigen (op 1 januari van het betreffende jaar)