WistUdata | Gemeente Utrecht

Bevolking 70-74

Aantal 70 t/m 74 jarigen (op 1 januari van het betreffende jaar)