WistUdata | Gemeente Utrecht

Bevolking 65-69

Aantal 65 t/m 69 jarigen (op 1 januari van het betreffende jaar)