WistUdata | Gemeente Utrecht

Bevolking 60-64

Aantal 60 t/m 64 jarigen (op 1 januari van het betreffende jaar)