WistUdata | Gemeente Utrecht

Bevolking 55-59

Aantal 55 t/m 59 jarigen (op 1 januari van het betreffende jaar)