WistUdata | Gemeente Utrecht

Bevolking 50-54

Aantal 50 t/m 54 jarigen (op 1 januari van het betreffende jaar)