WistUdata | Gemeente Utrecht

Bevolking 45-49

Aantal 45 t/m 49 jarigen (op 1 januari van het betreffende jaar)