WistUdata | Gemeente Utrecht

Bevolking 30-34

Aantal 30 t/m 34 jarigen (op 1 januari van het betreffende jaar)