WistUdata | Gemeente Utrecht

Bevolking 25-29

Aantal 25 t/m 29 jarigen (op 1 januari van het betreffende jaar)