WistUdata | Gemeente Utrecht

Bevolking 20-24

Aantal 20 t/m 24 jarigen (op 1 januari van het betreffende jaar)