WistUdata | Gemeente Utrecht

Bevolking 10-14

Aantal 10 t/m 14 jarigen (op 1 januari van het betreffende jaar)