WistUdata | Gemeente Utrecht

Bevolking 5- 9

Aantal 5 t/m 9 jarigen (op 1 januari van het betreffende jaar)