WistUdata | Gemeente Utrecht

Bevolking 0- 4

Aantal 0 t/m 4 jarigen (op 1 januari van het betreffende jaar)