WistUdata | Gemeente Utrecht

% 27 t/m 34 jarigen

Aantal 27 t/m 34 jarigen per 100 inwoners (op 1 januari van het betreffende jaar)