WistUdata | Gemeente Utrecht

% 80-plussers

Aantal 80-plussers per 100 inwoners (op 1 januari van het betreffende jaar)