WistUdata | Gemeente Utrecht

% 75-plussers

Aantal 75-plussers per 100 inwoners (op 1 januari van het betreffende jaar)