WistUdata | Gemeente Utrecht

% 65-plussers

Aantal 65-plussers per 100 inwoners (op 1 januari van het betreffende jaar)