WistUdata | Gemeente Utrecht

% 65 t/m 79 jarigen

Aantal 65 t/m 79 jarigen per 100 inwoners (op 1 januari van het betreffende jaar)