WistUdata | Gemeente Utrecht

% 55-plussers

Aantal 55-plussers per 100 inwoners (op 1 januari van het betreffende jaar)