WistUdata | Gemeente Utrecht

% 55 t/m 64 jarigen

Aantal 55 t/m 64 jarigen per 100 inwoners (op 1 januari van het betreffende jaar)