WistUdata | Gemeente Utrecht

% 45-plussers

Aantal 45-plussers per 100 inwoners (op 1 januari van het betreffende jaar)