WistUdata | Gemeente Utrecht

% 45 t/m 54 jarigen

Aantal 45 t/m 54 jarigen per 100 inwoners (op 1 januari van het betreffende jaar)