WistUdata | Gemeente Utrecht

% 35 t/m 64 jarigen

Aantal 35 t/m 64 jarigen per 100 inwoners (op 1 januari van het betreffende jaar)