WistUdata | Gemeente Utrecht

% 25 t/m 44 jarigen

Aantal 25 t/m 44 jarigen per 100 inwoners (op 1 januari van het betreffende jaar)