WistUdata | Gemeente Utrecht

% 18 t/m 64 jarigen

Aantal 18 t/m 64 jarigen per 100 inwoners (op 1 januari van het betreffende jaar)