WistUdata | Gemeente Utrecht

% 18 t/m 24 jarigen

Aantal 18 t/m 24 jarigen per 100 inwoners (op 1 januari van het betreffende jaar)