WistUdata | Gemeente Utrecht

% hoofden van huish; overig niet-westers

Hoofden van huishoudens van niet-westerse herkomst, per 100 huishoudens (voor definitie van huishouden (zelfstandig en onzelfstandig wonend) en herkomst, zie achtergrondinformatie)