WistUdata | Gemeente Utrecht

huishoudens; onzelfstandig wonend

Aantal onzelfstandig wonende huishoudens (onzelfstandig wonend wil zeggen: inwoning of kamercomplexen) (voor definitie van huishouden, zie achtergrondinformatie)