WistUdata | Gemeente Utrecht

sterfte per 1.000 inwoners

Aantal overledenen per 1.000 inwoners (in het betreffende jaar)