WistUdata | Gemeente Utrecht

% verblijfsduur adres totaal 1-5 jaar

Percentage inwoners dat tussen de 1 en 5 jaar op het adres woont (op 1 januari van het betreffende jaar)