WistUdata | Gemeente Utrecht

% verblijfsduur adres totaal < 1 jaar

Percentage inwoners dat korter dan 1 jaar op het adres woont (op 1 januari van het betreffende jaar)