WistUdata | Gemeente Utrecht

% verblijfsduur adres 1-5 jaar leeftijd >= 18 jaar

Percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat tussen de 1 en 5 jaar op het adres woont (op 1 januari van het betreffende jaar)